Informujemy, że 8 marca br. na terenie gminy Lelkowo odbędzie się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe NALEŻY WYSTAWIĆ wyznaczonym punkcie tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 6:00 w dniu wywozu.

Każdy wystawca odpadów powinien taki punkt zgłosić do Urzędu Gminy w Lelkowie telefonicznie 552448128 ( 7.30 - 15.30 ) do dnia 5 marca godziny 15.00.