Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym.

 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób zmieszany:
  1. gospodarstwo domowe 1 osobowe - 18 zł miesięcznie,
  2. gospodarstwo domowe 2 osobowe - 31 zł miesięcznie,
  3. gospodarstwo domowe 3 osobowe - 41 zł miesięcznie,
  4. gospodarstwo domowe 4 osobowe - 45 zł miesięcznie,
  5. gospodarstwo domowe 5 osobowe i więcej - 50 zł miesięcznie.
 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi w sposób selektywny:
  1. gospodarstwo domowe 1 osobowe - 11 zł miesięcznie,
  2. gospodarstwo domowe 2 osobowe - 20 zł miesięcznie,
  3. gospodarstwo domowe 3 osobowe - 27 zł miesięcznie,
  4. gospodarstwo domowe 4 osobowe - 32 zł miesięcznie,
  5. gospodarstwa domowe 5 osobowe i więcej – 35 zł miesięcznie

Terminy dokonania wpłaty:

 • 15 marca za I kwartał danego roku,
 • 15 maja za II kwartał danego roku,
 • 15 września za III kwartał danego roku,
 • 15 listopada za IV kwartał danego roku.

Jeśli jesteś:

 • właścicielem nieruchomości (np. domu jednorodzinnego)
 • administratorem, zarządcą (np. zarządzasz nieruchomościami wspólnoty mieszkaniowej)
 • zarządem spółdzielni mieszkaniowej (działasz w imieniu mieszkańców spółdzielni)
 • właścicielem nieruchomości, na której prowadzisz działalność gospodarczą

masz obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można pobrać poniżej lub w formie papierowej w Referacie finansowym, pokój nr 2 Urzędu Gminy Lelkowo.

 

Pobierz deklarację:

Karta usługi