IMIĘ 
I  NAZWISKO

STANOWISKO NUMER
 TELEFONU 
 ADRES  POCZTY
e-mail

Łukasz Skrzeszewski

Wójt
(0-55)244-81-75

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Agnieszka Stech

Sekretarz
(0-55)244-81-83 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Artur Marciszewski


Skarbnik
(0-55)244-81-02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  REFERAT  FINANSOWY
Natalia Reda
Kierownik Referatu -  stanowisko połączone  ze stanowiskiem ds. płac
i rozliczeń
 (0-55)244-81-06
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Anna Kołodziejczyk

ds. księgowości podatkowej
 (0-55)244-81-06
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej
(0-55) 244-81-06
 
 
Olga  Jakubowska

ds. wymiaru podatków i opłat
 (0-55)244-81-06
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 -  ds. księgowości budżetowej - kasjer
(0-55)244-81-06
 -
    REFERAT  SPRAW  SPOŁECZNYCH
 Iwona Zielińska-Kanclerz
 Kierownik referatu / stanowisko połączone ze stanowiskiem ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
 (0-55)244-82-87
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Sawicka-Kaczor
 ds. polityki społecznej
i oświaty
 (0-55)244-82-87
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Rymkiewicz

ds. polityki społecznej
(0-55)244-82-87 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   REFERAT  ORGANIZACYJNY  I  SPRAW OBYWATELSKICH
 Anita Rejs
 Kierownik Referatu - stanowisko połączone ze stanowiskiem ds. informacji publicznej, oświatowej
i promocji
 (0-55)244-81-52
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agata Kaziniec
 ds. organizacyjnych, kadr, obsługi Rady Gminy
 (0-55)244-81-52
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Renata Sutkowy
 ds. działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, archiwum zakładowego
i ochrony przeciwpożarowej
 (0-55)244-81-52
 r.sutkowy@uglelkowo.pl
Krystyna Łastowska
ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych
(0-55)244-81-61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
ds. obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego
(0-55)244-81-61  

Patrycja Grzegorz

 Sekretarka
 (0-55)244-81-83
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  REFERAT  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO
 Marian Rubacha
 Kierownik Referatu - stanowisko połączone ze stanowiskiem ds. planowania przestrzennego, strategicznego, planów ochrony, rozwoju lokalnego i innych planów dotyczących rozwoju gminy oraz zamówień publicznych
 (0-55)244-81-28
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 -
ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg publicznych
 (0-55)244-81-28
 -
-
 ds. inwestycji gminnych, remontów, napraw budynków, zaopatrzenia w ciepło i energię, ochrony zabytków
 (0-55)244-81-28
-
Martyna Chojecka
 ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zwierząt i przyrody
 (0-55)244-81-28
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ds. geodezji i spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowych (0-55)244-81-28
-
 SAMODZIELNE   STANOWISKO 
Arkadiusz Rutkowski


 Informatyk

(0-55)244-82-20 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.