IMIĘ 
I  NAZWISKO

STANOWISKO NUMER
 TELEFONU 
 ADRES  POCZTY
e-mail

Łukasz Skrzeszewski


Wójt

(0-55)244-81-75

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Agnieszka Stech


Sekretarz

(0-55)244-81-83

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Piotr Piątkiewicz


Skarbnik

(0-55)244-81-02

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  REFERAT  FINANSOWY

Justyna Sawicka-Kaczor

Kierownik Referatu -  stanowisko połączone  ze stanowiskiem ds. płac
i rozliczeń
 (0-55)244-81-06

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


-------------------------

ds. księgowości podatkowej
 (0-55)244-81-06
 

Anna Jarmoła

ds. wymiaru, księgowania i windykacji opłaty śmieciowej - kasjer
(0-55) 244-81-06

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Olga  Jakubowska

/Sylwia Ciosek -
zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w/w pracownika/
ds. wymiaru podatków i opłat
 (0-55)244-81-06

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    REFERAT  SPRAW  SPOŁECZNYCH

 Iwona Zielińska-Kanclerz

 Kierownik referatu / stanowisko połączone ze stanowiskiem ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
 (0-55)244-82-87

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Anastazja Astramowicz - Zawada
 ds. polityki społecznej i oświaty
 (0-55)244-82-87

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Rymkiewicz

ds. polityki społecznej
(0-55)244-82-87

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   REFERAT  ORGANIZACYJNY  I  SPRAW OBYWATELSKICH

 Anita Rejs

 Kierownik Referatu / stanowisko połączone ze stanowiskiem ds. informacji publicznej, oświatowej
i promocji
 (0-55)244-81-52

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Kaziniec

 ds. organizacyjnych, kadr, obsługi Rady Gminy
 (0-55)244-81-52

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Adrian Tymecki

 ds. działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, archiwum zakładowego i ochrony przeciwpożarowej
 (0-55)244-81-52
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krystyna Łastowska
ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych
/ zastępstwo - ds. obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego /
(0-55)244-81-61

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Natalia Bułat

 Sekretarka

 (0-55)244-81-83

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  REFERAT  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO

 --------------------------------

 Kierownik Referatu - stanowisko połączone ze stanowiskiem ds. planowania przestrzennego, strategicznego, planów ochrony, rozwoju lokalnego i innych planów dotyczących rozwoju gminy oraz zamówień publicznych
 (0-55)244-81-28
 

Agnieszka Bohużyńska

ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
dróg publicznych
 (0-55)244-81-28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bogdan Danieluk

 ds. inwestycji gminnych, remontów, napraw budynków, zaopatrzenia w ciepło i energię, ochrony zabytków
 (0-55)244-81-28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Martyna Chojecka

 ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zwierząt i przyrody
 (0-55)244-81-28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 SAMODZIELNE   STANOWISKO 

Arkadiusz Rutkowski

 Informatyk

(0-55)244-82-20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.