W tym roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywający się w dniach 8-15 maja przebiegał pod hasłem „Biblioteka inspiruje”.

W ramach tej akcji 11 maja bibliotekę w Lelkowie odwiedziły dzieci z oddziału „0” Szkoły Podstawowej w Lelkowie pod opieką pani Katarzyny Kiełek. Odbyły się zajęcia pod tytułem „Zaczarowana łąka”, podczas których dzieci odgadywały zagadki w formie wierszyków oraz wspólnie wykonały plakat zaczarowanej łąki.

Tego dnia gościliśmy też młodzież należącą do Koła Czytelniczego przy Szkole Podstawowej w Zagajach pod opieką pani Marii Dańczuk. Spotkanie poświęcone było pracy bibliotekarza i funkcjonowaniu biblioteki – miało charakter dyskusji.

12 maja bibliotekę odwiedziła klasa II Szkoły Podstawowej w Lelkowie pod opieka pani Anny Rutkowskiej, które wzięły udział w warsztatach pt. „Droga powstawania książki”

14 maja odbyły się zajęcia literacko – plastyczne dla najmłodszych dzieci: było głośne czytanie książki pt.„ Lew Limpopo” oraz wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do lektury.

Tydzień Bibliotek zakończył się spotkaniem Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Tematem dyskusji była powieść Marii Nurowskiej „Niemiecki taniec”.

Głównym celem akcji jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Gminne Centrum Kultury w Lelkowie