W piątek, 10 czerwca 2016 roku Szkoła Podstawowa w Lelkowie obchodziła jubileusz 70-lecia.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Św. w miejscowym kościele, którą odprawili ks. Piotr Piasecki proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Dębowcu i ks. mitrat Jan Łajkosz proboszcz parafii greckokatolickiej w Lelkowie. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy udali się do szkoły.

Jubileusz uświetniły władze samorządowe: Wójt Gminy Lelkowo pan Stanisław Popiel oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Mieczysław Stec i oświatowe: Dyrektor Delegatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsztynie – pani Halina Uźluk.

Przybyli również przedstawiciele organów i instytucji, z którymi szkoła aktywnie współpracuje: przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Bujko, przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach major SG Andrzej Kolasa, Komendant Powiatowy Policji w Braniewie podinspektor Edward Szydłowski, zastępca komendanta komisarz Krzysztof Petlarczyk, generał dywizji Lech Stefaniak Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego Łoś w Olsztynie, psycholog z PPP w Braniewie pan Szymon Kaźmierczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagajach pani Halina Stechnacz- Buśko oraz wieloletni przyjaciel szkoły pan Tadeusz Janowiak.

Na Jubileusz przybyli także byli i emerytowani pracownicy, a wśród nich pan Edmund Pogonowski dyrektor w latach 1952-1981. Nie zabrakło również absolwentów, rodziców oraz mieszkańców gminy Lelkowo.

W imieniu społeczności szkolnej gości powitała dyrektor szkoły pani Iwona Chojecka. Z okazji Jubileuszu pani dyrektor wręczyła pamiątki i podziękowała władzom samorządowym za działania dla dobra uczniów oraz przedstawicielom instytucji za wspieranie inicjatyw szkoły. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na współpracę szkoły ze społecznością lokalną, jej bogaty dorobek, liczne sukcesy. Złożyli również gratulacje, a także życzenia dalszego rozwoju placówki.

Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie. Występ składał się z montażu słowno-muzycznego, pokazów tanecznych oraz prezentacji multimedialnej ukazującej niektóre wydarzenia z historii naszej szkoły. Uczniowie przygotowani przez wychowawców i instruktorów zachwycili swoimi umiejętnościami.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich był wniesiony przez rodziców tort jubileuszowy, który zakończył część artystyczną.

Po uroczystości goście mieli okazję zwiedzić sale lekcyjne, obejrzeć kroniki, archiwalne filmy ilustrujące wydarzenia z życia szkoły, wystawę prac plastycznych, dokonać wpisów do księgi pamiątkowej. Wszystkim towarzyszyły liczne wspomnienia i opowieści z minionych lat szkolnych.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie uroczystości. Dziękuje za zaangażowanie, okazane serce i bezinteresowność.

Koordynatorzy: Irena Sołoducha i Anna Andrejuk-Klufas