Aktualności

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Wyszkowie połączone były z odpustem parafialnym.
Uroczysta msza święta celebrowana była przez ks. proboszcza Jakuba Ilczuka, w czasie której nastąpiło poświęcenie figurki św. Floriana. Ponadto małżonkowie Barbara i Jan Śniegoccy odnowili złożone przed laty przyrzeczenia małżeńskie. Jubilaci obchodzili 40 rocznicę ślubu.

Dnia 27 marca 2016r. po mszy świętej w lelkowskiej Cerkwi greckokatolickiej uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie pod kierunkiem s. Julii zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony ukraińskiemu genialnemu poecie i malarzowi Tarasowi Szewczence.

Wiosna to początek nowego życia, to pożegnanie długiej i trudnej zimy. Wobec tego w naszej gminie najmłodsi mieszkańcy Wyszkowa z radością witali wiosnę, a zarazem żegnali zimę. Chcąc przyspieszyć nadejście wiosny, dzieci wykonały słomianą kukłę zwaną Marzanną.
Zgodnie z obyczajem, na znak pożegnania zimy, spalili kukłę witając wiosnę słowami „Marzanno już nie chcemy więcej żadnych śladów zimy”.

W Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie jak co roku świętowano Dzień Kobiet. Panie obejrzały specjalnie przygotowany na tę okazję, bardzo humorystyczny, program „Babski wieczór” w wykonaniu kabaretu Kaczki z Nowej Paczki. Oprócz pięknych życzeń, były piosenki, skecze, monologi a na zakończenie słodki poczęstunek.