Lp.

Sołtys

   Sołectwo  

Numer telefonu

1.  BEREDA Renata
 Kwiatkowo  55 244-85-19
    
2.  CZERWIŃSKI Zbigniew
 Jarzeń 500-720-950
    
 3.  KICH Roman  Bieńkowo 600-924-486
    
 4.  KLUFAS Michał
 Głębock 55 244-81-17
    
 5.  KŁĘBUCKI Jan
 Wilknity 55 244-84-90
 
 6.  KUDLIŃSKI Mirosław
 Wyszkowo ---------------
    
 7.  KUŁDOSZ Iwona
 Grabowiec  514-555-191
    
 8.  MILISZKIEWICZ Małgorzata       
 Dębowiec 668-265-096
    
 9.  OMELAN Bogdan
 Lelkowo 55 244-81-54 
    
 10.  SKIBIAK Marian
 Wołowo 55 244-81-91
    
 11.  SZMELTER Piotr
 Krzekoty 505-211-586
    
 12.   PLECZKOWSKA Beata  Zagaje  667-392-521
    
 13.  WAJDA Lubomir
 Jachowo  512-790-971
    
 14.  WIECZOREK Henryk
 Lutkowo  55 243-12-85
    
 15.  ZORENA Anna
 Sówki 503-352-179