Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Grzegorz Bałanda, pełni dyżur w budynku Urzędu Gminy w Lelkowie /pok. Nr 2A/ w każdy piątek w godz. 7:30 – 15:30

Kontakt telefoniczny 665 890 141

Informujemy również, iż do dnia 31 maja br. doradca przyjmuje interesantów w pozstałe dni robocze w godz. 8:00-15:00