Na zaproszenie Przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Zagajach Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewki uczestniczył w doniosłym wydarzeniu jakim było pasowanie na przedszkolaka.
U uznaniu pięknego występu artystycznego przygotowanego pod czujnym okiem wychowawczyni Pani Marty Janeckiej oraz Pani Katarzyny Latos, Pan Wójt wręczył wszystkim przedszkolakom słodkie upominki.

Dnia 4 listopada br. Wójta Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Koziejem na zaproszenie uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego w Lelkowie oraz ich rodziców uczestniczyli w ważnym dla całej społeczności szkolnej wydarzeniu jakim jest pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

Uczniowie swoimi występami udowodnili, że w pełni zasłużyli na to miano!

 W Karcie Nauczyciela w 1982 r. zapisano, że 14 października każdego roku, w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, obchodzony będzie Dzien Edukacji Narodowej,uznany za święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji na zaproszenie p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie LUCYNY HALINY KANIECKIEJ-BIAŁKOWSKIEJ uczestniczył Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lelkowo Jarosławem Koziejem.

Zaproszeni goście na ręce pełniącej obowiązki Dyrektor złożyli okolicznościowy adres gratulacyjny wraz z przepięknym bukietem kwiatów. Na zakończenie Dnia Edukacji Narodowej w lelkowskiej szkole najmłodsi uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny w podziękowaniu za trud włożony w edukację.