Kontakt:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelkowie

Lelkowo 19
14-521 Lelkowo 
tel. (55) 244-81-68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
MARIAN RUBACHA - KIEROWNIK
 

 

Cele i zadania Zakładu
 Podstawowym celem działalności Zakładu jest udzielanie ludności podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia oraz promocja zdrowia.
 
Do zadań Zakładu należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
2) udzielanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
3) prowadzenie badań profilaktycznych,
4) promocja zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i poprzez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, w tym uczestniczenie w realizacji programów zdrowotnych.
 
Zakład realizuje cele i zadania w szczególności poprzez podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związane z:
 
1) badaniem i poradą lekarską,
2) leczeniem,
3) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
4) opieką nad zdrowym dzieckiem,
5) badaniami diagnostycznymi, w tym analitykę medyczną,
6) pielęgnacją chorych,
7) szczepieniami ochronnymi i innymi działaniami zapobiegawczymi,
8) opieką pielęgniarską w zakładach nauczania i wychowania,
9) opieką pielęgniarki i położnej w środowisku,
10) promocją zdrowia,
11) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne,
12) badania profilaktyczne i sanitarne,
13) ratownictwo medyczne.
 
Zakład współdziała z właściwymi jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami administracji rządowej oraz stowarzyszeniami, fundacjami i innymi jednostkami organizacyjnymi.
 
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.