Jeśli jesteś:

  • właścicielem nieruchomości (np. domu jednorodzinnego)
  • administratorem, zarządcą (np. zarządzasz nieruchomościami wspólnoty mieszkaniowej)
  • zarządem spółdzielni mieszkaniowej (działasz w imieniu mieszkańców spółdzielni)
  • właścicielem nieruchomości, na której prowadzisz działalność gospodarczą

masz obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można pobrać poniżej lub w formie papierowej w Referacie finansowym, pokój nr 2 Urzędu Gminy Lelkowo.

 

Pobierz deklarację:

Karta usługi