18 maja na terenie gminy Lelkowo odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych.
WAŻNE ! WAŻNE ! WAŻNE !
Każdy punkt odbioru wystawca odpadów powinien ustalić z Urzędem Gminy w Lelkowie telefonicznie 552448128 do dnia 17 maja godziny 12:00 w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane.
Odpady wielkogabarytowe NALEŻY WYSTAWIĆ w ustalonych punktach bezpośrednio po zgłoszeniu tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych.
📌🚛 Gmina Lelkowo informuje, iż w dniu dzisiejszym nie odbył się wywóz odpadów zmieszanych z powodu awarii śmieciarki WR325FF.
W zawiązku z powyższym odbiór odpadów odbędzie się w dniu 11.02.2023 r.

W związku z uruchomieniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" chcielibyśmy jako Gmina Lelkowo po raz kolejny przystąpić do tego programu.

W tym celu niezbędne jest uzyskanie informacji od rolników o ilości i rodzaju posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

Deklarację prosimy składać w terminie do dnia 15.02.2023 r. w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój numer 10. Więcej informacji pod numerem telefonu 55 244 81 28.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do inwestycji to m.in. z zakresu transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag.