Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

         W związku z zawartą umową o powierzenie grantu nr 1720/2022  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Gmina Lelkowo pozyskała dofinansowanie w wysokości 257.500,00 zł na zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. W ramach tego grantu zostały podpisane umowy i rozdane laptopy, wsparciem zostały objęte 103 osoby z terenu Gminy Lelkowo.

zdjęcie przedstawia obraz otrzymanych laptopów

baner Graty PPGR

baner Graty PPGR