WIZYTA STUDYJNA w dniach 29-30 czerwca 2010 r. do Gminy Przerośl, Wiżajny i Krasnopol, zorganizowana z PPWOW i środków dodatkowych na wizyty studyjne z MIPS.

W wizycie studyjnej do gminy Przerośl, Wiżajny i Krasnopol w woj. podlaskim uczestniczyły osoby zaangażowane w aktualizację GSRPS, realizację usług PIS, radni, sołtysi oraz osoby aktywne zrzeszone w Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurskie Forum Kobiet i nieformalnym Kole Kobiet „Warmianka”. Program wizyty w związku z uczestnictwem przedstawicieli różnych instytucji, organizacji, został zróżnicowany i obejmował cztery główne kierunki aktywności społecznej i współpracy lokalnej. Wybrane gminy są podobne do Gminy Lelkowo pod względem powierzchni, liczby mieszkańców, gospodarki oraz położenia geograficznego, daleko od aglomeracji przemysłowych.

USŁUGODAWCY UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA USŁUG W PROGRAMIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

z gminy Lelkowo

Wyjazd integracyjno-krajoznawczy do Lichenia w dniach w dniach 26-27 czerwca 2009r został sfinansowany z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich / Programu Integracji Społecznej /

Organizator: Gminne Centrum Kultury w Lelkowie

Impreza plenerowa "Dożynki gminne" - 2008 i 2009 rok

 

W gminie Lelkowo nie było tradycji dożynkowych. Organizując przez dwa kolejne lata imprezę dożynkową wzbudzono w społeczności lokalnej szczególnie wśród rolników potrzebę kultywowania tradycji dożynkowych, wspólnego świętowania. Było to widoczne szczególnie w roku 2009, gdzie zaangażowanie rolników i organizacji lokalnych w prace przygotowawcze bardzo wzrosło.