Wójt Gminy Lelkowo informuje iż "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” - stypendium szkolne na rok 2023/2024 wydawane i  przyjmowane są  od dnia 1 września do dnia 15 września 2023r.

loga

Gmina Lelkowo  otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

NAZWA PROGRAMU: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy.

GMINA LELKOWO NA PODSTAWIE ZAWARTEGO POROZUMIENIA  PS-I.946.3.84.2023  OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE 58.386,00 zł.

od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną.