Wypłaty DODATKU WĘGLOWEGO w Kasie Urzędu rozpoczną się od dnia 3 października 2022r. według poniższego harmonogramu:
✅03-10-2022 – nazwiska od A do J
✅04-10-2022 – nazwiska od K do N
✅05-10-2022 – nazwiska od O do R
✅06-10-2022 – nazwisko od S do Z

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, informuje, że w ramach planów Krajowego Planu Działań sieci EURES w Polsce na 2022r.,
20 października br. odbędą się Europejskie Dni Pracy (EDP) on-online pod nazwą WORK@PL2022 organizowane na platformie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) http://europeanjobdays.eu/en/event/workpl2022

Urząd Gminy Lelkowo informuje, iż wypłatę dodatków węglowych rozpocznie po otrzymaniu środków na to zadanie z Budżetu Państwa.

Na daną chwilę nie otrzymano jeszcze żadnych pieniędzy na wypłaty dodatku węglowego z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.