Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjnej „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. ?
?Celem akcji jest promowanie wśród naszych świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści, jakie - zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 - niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Naszym celem jest także podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z internetu, w tym również z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego.

 

▶Bezpłatny rachunek w każdym banku
Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.
▶Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny
Oznacza to, że za darmo możesz:
• otworzyć i prowadzić konto w banku,
• otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz),
• wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w Polsce),
• 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty),
• 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków.
▶Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy
Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz:
• otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek,
• wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą),
• płacić kartą,
• wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą,
• realizować zlecenia płatnicze.
▶Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia).
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
Załaczniki: ULOTKA
grafika Bezpiecznie zdrowo bezgotówkowo PION