Z przyjemnością informujemy, że Gmina  Lelkowo  otrzymała wsparcie finansowe, w wysokości 90.000zł.,   w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. 

Celem tej inicjatywy jest budowanie kompetencji kreatywnych,  technicznych wśród uczniów.

W ramach programu  do  szkół  przekazano środki finansowe na zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży:

  • Szkoła Podstawowa w Lelkowie – 60.000 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Zagajach  – 30.000 zł.

Zadanie  w ramach „Laboratoria Przyszłości” zrealizowane będzie w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r.

                                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Lelkowo

                                                                                                                                                                                                                              Łukasz Skrzeszewski

729x308