Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy również budynków niezamieszkalnych tj. sklepy, usługi itp.

 Ulotka CEEB 1

załączniki:

1. Ulotka

2. DEKLARACJA  A budynki mieszkalne

3. DEKLARACJA  B budynki niemieszkalne 

4. Instrukcja dot. złożenia deklaracji