W Szkole Podstawowej w Lelkowie w miesiącach kwiecień - wrzesień 2018r. realizowany jest projekt z zakresu edukacji ekologicznej. Potrzeba realizacji projektu pt. ”Szkolny Ogród Dydaktyczny” wynika z dążenia do propagowania postaw proekologicznych, ukazania uczniom bio- i georóżnorodności, a także troski o estetykę otoczenia. Głównym celem projektu jest podniesienie estetyki i funkcjonalności terenu wokół naszej szkoły- stworzenie ogrodu jest dodatkową „salą dydaktyczną” umożliwiającą uczniom ukierunkowane obcowanie z naturą i praktyczne jej poznawanie.

Efektami naszej pracy jest ogródek roślin miododajnych z hotelikami dla owadów, kącik ziołowy, miejsce reprezentacyjne szkoły. Zaplanowaliśmy utworzenie szkolnego lapidarium geologicznego. Ogródki wymagać będzie stałej i systematycznej troski oraz opieki ze strony uczniów poszczególnych roczników, zaczynając od dzieci z punktu przedszkolnego, a kończąc na klasie VIII. Pozwoli to na rozwijanie zdolności i zainteresowań przyrodniczych naszych uczniów.

Adresatami projektu jest cała społeczność naszej szkoły oraz mieszkańcy Gminy Lelkowo. Podjęte działania przyczyniają się do integracji uczniów, rodziców i nauczycieli, a z efektów końcowych – tematycznych zakątków będzie mogła korzystać lokalna społeczność. Liczymy na to, że zaszczepimy wśród uczniów i mieszkańców chęć poszerzania lapidarium o nowe eksponaty geologiczne, a ogródków o nowe gatunki roślin.

Projekt jest realizowany dzięki współpracy z Kołem Łowieckim „Łoś”, Nadleśnictwem Orneta i panem Romanem Gałan - właścicielem zakładu kamieniarskiego.

 Realizatorzy projektu

fot. Irena Sołoducha