W Karcie Nauczyciela w 1982 r. zapisano, że 14 października każdego roku, w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, obchodzony będzie Dzien Edukacji Narodowej,uznany za święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji na zaproszenie p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie LUCYNY HALINY KANIECKIEJ-BIAŁKOWSKIEJ uczestniczył Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lelkowo Jarosławem Koziejem.

Zaproszeni goście na ręce pełniącej obowiązki Dyrektor złożyli okolicznościowy adres gratulacyjny wraz z przepięknym bukietem kwiatów. Na zakończenie Dnia Edukacji Narodowej w lelkowskiej szkole najmłodsi uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny w podziękowaniu za trud włożony w edukację.
Do dziś słowa: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dobry nauczyciel ukierunkuje dziecko na właściwe działanie, rozwinie u niego zdolności a także zainteresowania. Przekaże wartości, którymi należy kierować się w dalszym życiu. Tak właśnie dzieje się w naszej szkole. Losy absolwentów pokazują, że podejmowane w naszej placówce działania pozwalają im radzić sobie i odnosić sukcesy w życiu dorosłym – dodał na zakończenie święta absolwent szkoły, Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski.