Od kilku lat uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Lelkowie podejmują różnorodne, konkretne działania w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja pod nazwą „Święto Drzewa”. Koordynatorem działań podejmowanych na terenie szkoły w ramach akcji jest p. Anna Andrejuk-Klufas.

Organizacją pierwszego etapu działań zajęły się p. Anna Andrejuk-Klufas i p. Anna Rutkowska. W tym roku postanowiono włączyć do programu dzieci z klasy II szkoły podstawowej, ponieważ w tym czasie omawiały na lekcjach zagadnienia dotyczące tematyki leśnej. Obchody „Święta Drzewa” w naszej szkole rozpoczęliśmy 9 października 2015r. pogadanką dla uczniów klasy II SP, aby zapoznać dzieci z realizowanym programem. Następnie odbyła się prezentacja filmu edukacyjnego „W lesie o każdej porze”. Dzieci z uwagą wysłuchały informacji na temat ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji oraz z dużym zaciekawieniem obejrzały film przyrodniczy, podzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz zadawały trafne i ważne pytania.

Kolejnym etapem realizacji programu było podjęcie konkretnych i bezpośrednich działań na rzecz środowiska i ochrony klimatu. Wiadomo, że sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Organizacją akcji sadzenia drzew zajęły się p. Anna Andrejuk-Klufas i p. Anetta Majewska. Organizatorki nawiązały współpracę z pracownikami Urzędu Gminy w Lelkowie – p. Marian Rubacha zaproponował miejsce, na którym mogliśmy posadzić młode drzewka i zadbał o przygotowanie terenu do sadzenia. Do podejmowania wspólnych działań zaproszono przedstawicieli Nadleśnictwa Zaporowo i myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego „Łoś” w Olsztynie.

Dnia 16 października uczniowie klasy III gimnazjum sadzili świerki i sosny wokół terenu boiska w miejscowości Zagaje. Na miejscu powitał nas leśniczy p. Andrzej Kuchta, który przypomniał i pokazał uczniom jak właściwie należy sadzić drzewka, a w czasie pracy dzielił się z młodzieżą wiedzą na temat gatunków drzew, ich funkcji, szkodników drzew itp. Choć od 2009 roku zawsze w październiku sadzimy drzewka, to w tym roku warunki pogodowe były wyjątkowo trudne: susza, silny wiatr i niska temperatura. Jednak to nie ostudziło naszego zapału do pracy. Podczas sadzenia młodych drzewek pomagali gimnazjalistom myśliwi: p. Dariusz Klufas, p. Michał Koziej i p. Mirosław Skibiak, leśniczy oraz p. Jerzy Bukacki. Wspólnie posadziliśmy 200 sadzonek – świerków i sosen, które otrzymaliśmy nieodpłatnie od Nadleśnictwa Zaporowo. Na koniec odbyło się spotkanie integracyjne uczestników akcji przy ognisku przygotowanym przez myśliwych. Wręczono podziękowania zaproszonym gościom za uczestnictwo w akcji „Święto Drzewa 2015” oraz sponsoring (Wojskowe Koło Łowieckie „Łoś” z Olsztyna pokryło koszty przejazdu uczniów z Lelkowa do Zagaj – miejsca sadzenia drzew, Nadleśnictwo Zaporowo zasponsorowało poczęstunek na ognisko). Ponad to p. Cyprian Czerwiński w imieniu koła łowieckiego przekazał przybory szkolne do świetlicy.

Podczas obchodów „Święta Drzewa” zostały zrealizowane założone cele akcji takie jak: podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, zainspirowanie do podjęcia lokalnych działań dotyczących sadzenia i ochrony drzew w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi, podejmowanie działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu oraz nawiązanie i kontynuowanie współpracy z różnymi instytucjami.

Bardzo cieszymy się, że wyżej wymienione instytucje i osoby zawsze odpowiadają na nasze zaproszenie do współpracy, biorą aktywny udział i angażują się podczas realizacji różnorodnych przedsięwzięć i podejmowanych działań. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

Anna Andrejuk-Klufas