INFORMACJA

w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na okres świadczeniowy2021/2022

 

       Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2021r. rozpocznie się wydawanie  i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od dnia 1 lipca bieżącego roku.

Informuję również, iż:

  • w razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października,
  • w razie złożenia wniosku w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada,
  • gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia,
  • natomiast gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia,
  • zaś gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Więcej informacji, na temat przyjmowania i wydawania wniosków można uzyskać w:

Urząd Gminy Lelkowo

Referat Spraw Społecznych, poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30,

lub pod nr tel: (0-55)244 82 87

                                                                                           WÓJT

  Łukasz Skrzeszewski