Urząd Gminy Lelkowo, przypomina o rozpoczętym w dniu 1 listopada 2022r. nowym okresie zasiłkowym  2022/2023 dotyczącym świadczeń rodzinnych.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego a chcą zachować kontynuacje wypłaty świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2022r., niezwłocznie w terminie do końca listopada 2022r. winny złożyć stosowne wnioski o przyznanie świadczeń.

Należy pamiętać, iż świadczenia rodzinne przysługują od miesiąca złożenia wniosku!!!

 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych

Tel: 55 244 82 87

lub na stronie BIP → https://biplelkowo.warmia.mazury.pl/6139/informacja-w-sprawie-przyjmowania-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-na-okres-zasilkowy-2022-2023..html