W związku z uruchomieniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" chcielibyśmy jako Gmina Lelkowo po raz kolejny przystąpić do tego programu.

W tym celu niezbędne jest uzyskanie informacji od rolników o ilości i rodzaju posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

Deklarację prosimy składać w terminie do dnia 15.02.2023 r. w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój numer 10. Więcej informacji pod numerem telefonu 55 244 81 28.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do inwestycji to m.in. z zakresu transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag.