W związku z koniecznością minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wprowadził w szpitalach samorządowych i państwowych na terenie województwa nowe procedury ochrony zdrowia i życia ludzi.

KLUB Radnych "Nasz Samorząd"

Klub Radnych Rady Gminy Lelkowo o nazwie "Nasz Samorząd"  utworzono celem wypracowywania wspólnych opinii oraz propagowania określonych koncepcji dotyczących funkcjonowania gminy.

CZŁONKOWIE KLUBU RADNYCH:
 

  1. PUSZ Jan  - przewodniczący
     
  2. WERBOWA Irena - członek
     
  3. KŁĘBUCKI Jan - członek
     
  4. BUKACKI Jerzy - członek

Klub radnych może występować z inicjatywą uchwałodawczą oraz przedstawiać Radzie lub jej komisjom swoje stanowiska w sprawach przez nie rozpatrywanych.

Klub radnych ma prawo:

1) domagać się wniesienia pod obrady Rady Gminy lub komisji rady spraw, które uznają za ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej,

2) kierować do Wójta Gminy interpelacje w sprawach publicznych wspólnoty samorządowej,

3) zwracać się bezpośrednio do Rady Gminy w sprawach związanych z pełnieniem funkcji radnego,

4) zwracać się do Wójta Gminy o pomoc w realizowaniu obowiązków i uprawnień radnego.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw Polski wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Trasa zaczyna się w okolicach Elbląga, a kończy na Podkarpaciu - jej łączna długość to 1980 km. Długość trasy w naszym województwie to ok. 420 km.

Green Velo w województwie warmińsko - mazurskim zaczyna się w Elblągu, skąd zmierza na północny wschód wzdłuż Zalewu Wiślanego. Przebiega przez Frombork i niemal na granicy z obwodem kaliningradzkim dociera do Braniewa. Tam przyjmuje kierunek wschodni i przez Warmię oraz Mazury dociera do styku granic trzech państw: Polski, Rosji i Litwy.

W Powiecie Braniewskim trasa wiedzie przez: Krzyżewo, Frombork, Klejnowo, Podgórz, Nową Pasłękę, Ułowo, Braniewo, Zawierz, Pierzchały, Dąbrowę, Płoskinię, Strubno, Długobór, Pieniężno, Sawity i Lelkowo. Jej długość w naszym powiecie to około 87 km.


Mapa trasy rowerowej GREEN VELO w Powiecie Braniewskim
z podziałem na właścicieli, którzy zajmują się  utrzymywaniem trasy.

mapa PB Green Velo

do pobrania:  Mapa GREEN VELO