Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

WYZNACZENIE

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do treści art. 11 Ustawy z dnia 24 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. Nr 1000 ze zm.) informuję, że  w Urzędzie  Gminy Lelkowo

na inspektora ochrony danych osobowych wyznaczony został Pan Maciej Żołnowski.

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres Administratora.  

 

RODO - Zarządzęnia Wójta Gminy Lelkowo

 

Poniżej KLAUZULE INFORMACYJNE w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lelkowo

1.  Referat Spraw Społecznych.

3. Referat Organizacyjny o Spraw Obywatelskich.

4. Referat Finansowy.

5. Referat Rozwoju Gospodarczego.

6. Sprawy załatwiane milcząco.

7. Przeprowadzenie wyborów.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

WYZNACZENIE

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do treści art. 11 Ustawy z dnia 24 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. Nr 1000 ze zm.) informuję, że  w Urzędzie  Gminy Lelkowo

na inspektora ochrony danych osobowych wyznaczony został Pan Maciej Żołnowski.

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres Administratora.  

 

RODO - Zarządzęnia Wójta Gminy Lelkowo

Poniżej KLAUZULE INFORMACYJNE w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lelkowo

1.  Referat Spraw Społecznych.

3. Referat Organizacyjny o Spraw Obywatelskich.

4. Referat Finansowy.

5. Referat Rozwoju Gospodarczego.

6. Sprawy załatwiane milcząco.

7. Przeprowadzenie wyborów.

W związku z koniecznością minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wprowadził w szpitalach samorządowych i państwowych na terenie województwa nowe procedury ochrony zdrowia i życia ludzi.

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej 
 

Wstęp deklaracji:

Urząd Gminy w Lelkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wyświetlonej strony.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Lelkowie
Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  brak

Status pod względem zgodności:

Strona podmiotowa  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

KLUB Radnych "Nasz Samorząd"

Klub Radnych Rady Gminy Lelkowo o nazwie "Nasz Samorząd"  utworzono celem wypracowywania wspólnych opinii oraz propagowania określonych koncepcji dotyczących funkcjonowania gminy.

CZŁONKOWIE KLUBU RADNYCH:
 

 1. PUSZ Jan  - przewodniczący
   
 2. WERBOWA Irena - członek
   
 3. KŁĘBUCKI Jan - członek
   
 4. BUKACKI Jerzy - członek

Klub radnych może występować z inicjatywą uchwałodawczą oraz przedstawiać Radzie lub jej komisjom swoje stanowiska w sprawach przez nie rozpatrywanych.

Klub radnych ma prawo:

1) domagać się wniesienia pod obrady Rady Gminy lub komisji rady spraw, które uznają za ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej,

2) kierować do Wójta Gminy interpelacje w sprawach publicznych wspólnoty samorządowej,

3) zwracać się bezpośrednio do Rady Gminy w sprawach związanych z pełnieniem funkcji radnego,

4) zwracać się do Wójta Gminy o pomoc w realizowaniu obowiązków i uprawnień radnego.