Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty. Jest wyrazem szacunku dla dokonań przodków walczących w obronie ojczyzny oraz źródłem wiedzy historycznej i patriotycznych doświadczeń. Odzyskanie niepodległości i powrót po latach zaborów wolnego państwa polskiego dla wszystkich Polaków jest wartością, którą doceniamy i szanujemy również na szczeblu lokalnym.

  1. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w Lelkowie rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej 9 BBKPanc. i pocztów sztandarowych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszej Maryi Panny w Lelkowie.

 Po mszy świętej uczestnicy obchodów przeszli na plac przy szkole podstawowej, pod kamień upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemarsz odbył się w asyście Kompanii Honorowej 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej i orkiestry dętej. Na placu odśpiewano hymn, była także salwa honorowa, przemówienia i apel pamięci. Na koniec w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie zaprezentowano program artystyczny. Na scenie wystąpili uczniowie z SP w Lelkowie i orkiestra dęta z Zielonki Pasłęckiej.

Wspólne uczestnictwo w obchodach umacnia więzi społeczne i pokazuje, że historia niepodległości jest wspólnym dziedzictwem wszystkich Polaków. Obchodzenie Święta Odzyskania Niepodległości jest istotne nie tylko jako wyraz pamięci historycznej, ale także jako środek umacniania wspólnoty narodowej, podkreślania wartości demokratycznych i edukacji przyszłych pokoleń. To również okazja do refleksji nad trudną, ale jednocześnie heroiczną historią narodu polskiego. Przypominał o tym wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski.

Podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości rozstrzygnięty został konkurs "Jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny" przeprowadzony przez Gminne Centrum Kultury w Lelkowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tej pięknej inicjatywie i gratulujmy Wam talentu!

Podczas uroczystości laureatom i wyróżnionym wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Laureaci: Arkadiusz Rokicki, Julia Więckowska, Alicja Wasiuta, Igor Tkaczuk, Wojciech Stempowski, Ksawery Kruszyński

Wyróżnienia: Lena Rykaczewska, Lena Turek, Antoni Kruszyński, Bartosz Więckowski, Weronika Wieliczko.Oliwia Marczak.

 

Serdecznie dziękuję Dyrektorowi KOWR OT w Olsztynie Panu Grzegorzowi Kierozalskiemu, którego reprezentował Zastępca Dyrektora Pan Marcin Kazimierczuk, 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej na czele z Dowódcą gen. bryg. Sławomirem Lidwą, 43 Batalionowi Lekkiej Piechoty w Braniewie na czele z Dowódcą ppłk Adamem Książakiem, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie na czele z Komendantem st.bryg. Ireneuszem Ścibiorkiem, Komenda Powiatowa Policji w Braniewie na czele z Komendantem podinsp. Tadeuszem Telengą, Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach na czele z Komendantem ppłk.Tomaszem Chwietkiewiczem, którego reprezentował mjr. Maciej Kiełek, pocztowi sztandarowemu OSP Lelkowo, Proboszczowi Parafii w Dębowcu ks. ppor. Pawłowi Roszyńskiemu - kapelanowi 43BLP w Braniewie, ks. ppor. rez. Janowi Bocianowi, Radnym na czele z Przewodniczącym Jaroslawem Koziejem, Sołtysom, uczniom, nauczycielom i Dyrekcji Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Lelkowie, Kołom Gospodyń Wiejskich - KGW w Zagajach Pograniczanki , KGW w Lelkowie - "Przyjazna Chata" , KGW w Dębowcu "Dębowianki" , pracownikom i Dyrekcji Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie , Piotrowi Puszkar, Mironowi Maciopa, pracownikom Urzędu Gminy Lelkowo, a szczególnie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Lelkowo za to, że ten ważny dla nas wszystkich dzień mogliśmy spędzić razem! – mówi wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski. 

Wydarzenie dofinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

 pobrane

 

Kliknij w poniższą fotorelację ↓

page