Informuje się, iż dnia 23.05.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Proszę o pozostawianie odpadów w miejscach przy punktach z selektywną zbiórką odpadów w swoich miejscowościach.

 Bez tytułu