Zadanie inwestycyjne nt. ,, Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1397N odc. Piele – Piotrowiec.
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni, poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi.

Zarząd Powiatu Braniewskiego bardzo dużą wagę przywiązuje do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych realizując wiele inwestycji drogowych poprzez ustawianie oznakowań, frezowanie pni po wyciętych drzewach, udrażnianie rowów, wykaszanie poboczy i remonty obiektów mostowych.

Mirosław Kudliński - etatowy członek Zarządu Powiatu Braniewskiego

kkk

Most Zagaje Piele dnia 06.07 2