Urząd Gminy w Lelkowie informuje o możliwości składania wniosków dotyczących dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lelkowo na rok 2018. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Lelkowie w pok. nr 10.

Termin składania wniosków do 15 marca 2018 r.

Wzór wniosku oraz informacje o wyrobach zawierających azbest znajdziesz na stronie  --- > http://bip.lelkowo.warmia.mazury.pl/5251/informacja-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-dotyczacych-dofinansowania-prac-zwiazanych-z-usuwaniem-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-lelkowo-na-rok-2018.html