Pan Jarosław Koziej został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Lelkowo w kadencji 2018-2023. Natomiast funkcję Wiceprzewodniczącego będzie pełniła Pani Anna Rubacha.

W piątek 23 listopada 2018r. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Lelkowo. Radni złożyli ślubowanie. Po czym objęcie obowiązków przez wójta nastąpiło po złożeniu ślubowania przez Pana Łukasza Skrzeszewskiego.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Iwona Chojecka wręczyła nowo wybranym Radnym i Wójtowi zaświadczenia o wyborze.

W trakcie sesji radni wybrali Przewodniczącego Rady, którym został Pan Jarosław Koziej. Natomiast funkcję Wiceprzewodniczącego będzie pełniła Pani Anna Rubacha.

Transmisję z posiedzenia można było śledzić na żywo https://www.youtube.com/watch?v=xZv8Ls_tu8M

Skład Rady Gminy Lelkowo w kadencji 2018-2023:

1. KOZIEJ  Jarosław
2. RUBACHA  Anna
3. BUKACKI  Jerzy
4. BRZOSTKO  Beata
5. CIEŚLIK  Anna
6. JANOWIAK  Tadeusz
7. KŁĘBUCKI  Jan
8. MARCZAK  Wiesław
9. PUSZ  Jan
10. ROMANIUK  Justyna
11. SUBOCZ  Sebastian
12. TYMCZYNA  Anna
13. WERBOWA  Irena
14. ZDUNEK  Malwina