ZAPROSZENIE

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Braniewie oraz Wójt Gminy Lelkowo zapraszają na szkolenie powiatowe nt. Bieżące informacje o wybranych działaniach PROW na lata 2014-2020. Szkolenie poprowadzi Pan dr Marcin Kazimierczuk - Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie.

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie.
  • Pozostałe operacje, których nabory odbędą się jeszcze w 2019 r.:
    • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
    • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.
    • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.
  • Planowane działania PROW na rok 2020.

           wmodr                ARiMR logo               PROW 2014 2020 logo kolor                    herb mini