Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lelkowo w latach 2020-2021

Numer zamówienia: RG.IV.271.1.2019

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-12-13 12:00:00

Termin otwarcia ofert: 2019-12-13 12:45:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo (pok. nr 7 sekretariat)

TED/UZP: 633393-N-2019

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy w Lelkowie pod linkiem: https://biplelkowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/54/odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-zamieszkalych-i-niezamieszkalych-z-terenu-gminy-lelkowo-w-latach-2020-2021.html