Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Jednocześnie informuje się, iż w dniach 12-13 marca br. w szkołach będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W związku z powyższym informuje się, iż w dniach 12 - 25 marca br.  odwołane zostają odwozy do szkół i obiady dla uczniów.

Więcej informacji na stronie:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

zawieszenie zajec