Ze względu na zachowanie środków ostrożności oraz w związku z komunikatem Wojewody Warmińsko– Mazurskiego z uwagi na trwający okres wzmożonej zachorowalności na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP koronawirusa, informujemy, że termin rozładunku i wydawania żywności z Banku Żywności ulegnie zmianie. Rozładunek w dn. 18.03.2020r. został odwołany.
O terminie kolejnej dostawy żywności będziemy Państwa informować.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie informuje, iż w związku z komunikatem Wojewody Warmińsko– Mazurskiego z uwagi na trwający okres wzmożonej zachorowalności na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP koronawirusa, warsztaty z Banku Żywności, które miały odbyć się w dn. 19.03.2020r. zostały przełożone na dn. 24.04.2020r. w godz. 9 30 -12 00 w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie.