KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LELKOWO

W związku z rosnącym ryzykiem zakażeń koronawirusem oraz wciąż nowo pojawiającymi się przypadkami osób zarażonych w naszym kraju, jak również mając na uwadze wprowadzenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informuje się, że w dniach od 17 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy w Lelkowie nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi interesantów. Urzędnicy pracować będą w trybie wewnętrznym. W zależności od sytuacji, data może ulec zmianie. 

Urząd nie przyjmuje interesantów. O ile jest taka konieczność, dokumenty prosimy pozostawić przy wejściu do budynku w specjalnie oznaczonym pojemniku lub pocztą tradycyjną. 

Urząd Stanu Cywilnego prowadził będzie tylko rejestrację urodzeń i zgonów, tel. kontaktowy (55) 244 81 61,

Wnioski i podania prosimy składać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP. Posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem. 

Niezbędne druki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lelkowie pod linkiem: https://biplelkowo.warmia.mazury.pl/kate goria/1061/procedury-zalatwiania-spraw.h tml

Zamknięta zostaje również kasa Urzędu Gminy Lelkowo.

Wszelkie płatności prosimy dokonywać drogą elektroniczną na następujące konta :

Podatki i opłaty: 53 8313 0009 0043 6001 20000010

Opłata za gospodarowanie odpadami: 90 8313 0009 00436001 2000 0120

Wypłata gotówki z tytułu świadczeń rodzinnych, „Rodzina 500 plus” oraz wcześniej niepobranych świadczeń odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. przy zachowaniu następujących zasad :

W pomieszczeniu kasy urzędu może znajdować się tylko jedna osoba.

Po wejściu do kasy należy dokonać dezynfekcji rąk.

W przypadku gromadzenia się osób przed wejściem do kasy urzędu zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (około 1,5 metra).

Osoby, u których występują objawy infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka) proszone są o pozostanie w domach. W takich przypadkach prosimy o telefoniczny kontakt do kasy urzędu pod numer 055 244 81 06.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Lista telefonów oraz adresów e-mail do poszczególnych pracowników Urzędu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelkowo pod linkiem https://biplelkowo.warmia.mazury.pl/info rmacja/5015/stanowiska-pracy.html

Jeżeli jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie (wyłącznie w sprawach pilnych), proszę przed przyjściem o wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie: 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy, pod numerem telefonu 55 244 81 83