I N F O R M A C J A

Wypłata gotówki z tytułu świadczeń rodzinnych, „Rodzina 500 plus” oraz  wcześniej niepobranych świadczeń odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. w godzinach 1000 - 1400  przy zachowaniu następujących zasad :
 

  • W pomieszczeniu kasy urzędu może znajdować się tylko jedna osoba.
     
  • Po wejściu do kasy należy dokonać dezynfekcji rąk.
     
  • W przypadku gromadzenia się osób przed wejściem do kasy urzędu zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (około 1,5 metra).
     
  • Osoby, u których występują objawy infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka) proszone są o pozostanie w domach. W takich przypadkach prosimy o telefoniczny kontakt do kasy urzędu pod numer 055 244 81 06.