Z okazji obchodów „Dnia Strażaka” wszystkim druhom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym najwyższe słowa uznania i podziękowania za trud, poświęcenie i ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Życzymy bezpieczniej służby, zawsze szczęśliwych powrotów ze służby a także zdrowia, szczęścia i wszelkich pomyślności w życiu osobistym oraz by służba drugiemu człowiekowi była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Niech podejmowanym działaniom zawsze towarzyszy strażacka dewiza:   „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Dzień Strażaka 2020