Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zachęca wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur do włączenia się w akcję:
#Wspieram Przedsiębiorstwa Społeczne z Warmii i Mazur


 Załączniki:

  1.  Apel
  2. Baza

obraz