Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie informuje, iż wydawanie produktów żywnościowych z Banku Żywności odbędzie się w dniu 22.05.2020r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie. Z uwagi na zachowanie środków ostrożności nie jest wymagane by po odbiór żywności zgłaszać się osobiście, należy ograniczyć liczbę osób odbierających żywność do minimum. Prosimy by osoby z poszczególnych miejscowości zgłosiły się po odbiór żywności w następujących godzinach:

8:30 - Wola Wilknicka, Wilknity, Wilknicki Młyn, Bartki, Sówki, Szarki
9:10 - Lelkowo, Krzekoty, Kwiatkowo
10:00 - Zagaje, Piele, Grabowiec, Bieńkowo
11:00 - Wyszkowo, Głębock
12:00 - Dębowiec, Zdrój, Przebędowo
13:00 - Jachowo, Jarzeń, Jarzeński Młyn

bank żywności