Treść ogłoszenia stanowi poniższy załącznik

Załącznik:  OGŁOSZENIE Program stypendiów pomostowych 2020/2021