Informacja dla rodziców: Prosimy aby zawsze na przystankach być z dziećmi kilka minut wcześniej jak również o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz na przejazd zaopatrzenie dzieci w maseczki. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 Rozkład tylko 1 września SP Lelkowo i SP ZagajeRozkład tylko 1 września SP Lelkowo i SP ZagajeRozkład tylko 1 września SP Lelkowo i SP ZagajeRozkład tylko 1 września SP Lelkowo i SP ZagajeRozkład tylko 1 września SP Lelkowo i SP Zagaje