OGŁOSZENIE O PRZETARGU - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej porośniętej drzewostanem

Treść ogłoszenia stanowi poniższy załącznik