KOMUNIKAT

Wójta Gminy Lelkowo !!!

Od 2 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r. Urząd Gminy w Lelkowie nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi interesantów


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LELKOWO

W związku z rosnącym ryzykiem zakażeń koronawirusem oraz wciąż nowo pojawiającymi się przypadkami osób zarażonych w naszym kraju, jak również mając na uwadze wprowadzenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Lelkowo oraz pracowników Urzędu Gminy Lelkowo informuje się, że w dniach od 2 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r. Urząd Gminy w Lelkowie nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi interesantów.

Urzędnicy pracować będą w trybie wewnętrznym.

W czasie urzędowania drzwi wejściowe do budynku będą zamknięte.

W przypadkach osobistego stawiennictwa należy użyć dzwonka zamieszczonego przy drzwiach wejściowych urzędu. Osobiście załatwiane będą sprawy, wymagające osobistego kontaktu,  po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem urzędu.

Lista telefonów oraz adresów e-mail do poszczególnych pracowników Urzędu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelkowo pod linkiem https://biplelkowo.warmia.mazury.pl/informacja/5015/stanowiska-pracy.html

Urząd Stanu Cywilnego będzie prowadził rejestrację urodzeń i zgonów bez konieczności wcześniejszego umówienia się telefonicznego.

Sprawy związane z wydaniem dowodu osobistego będą załatwiane po uprzednim telefonicznym  lub mailowym umówieniu spotkania z pracownikiem merytorycznym na konkretnie wyznaczony dzień i godzinę.

Wnioski i podania prosimy składać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP lub do umieszczonej przed wejściem do Urzędu skrzynki podawczej, z zastrzeżeniem jednak, że Sekretariat Urzędu nie wydaje potwierdzenia umieszczenia pisma w skrzynce.

Posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski  do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty

w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz  z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem. 

Niezbędne druki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lelkowie pod linkiem: https://biplelkowo.warmia.mazury.pl/kategoria/1061/procedury-zalatwiania-spraw.html.

Kasa Urzędu będzie czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00-  w pomieszczeniu kasy urzędu może znajdować się tylko jedna osoba.

Po wejściu do kasy należy dokonać dezynfekcji rąk.

W przypadku gromadzenia się osób przed wejściem do kasy urzędu zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (około 1,5 metra).

Osoby, u których występują objawy infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka) proszone są o pozostanie w domach. W takich przypadkach prosimy o telefoniczny kontakt do kasy urzędu pod numer 055 244 81 06.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy, pod numerem telefonu 55 244 81 83.

Załączniki: