Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie informuje, że przystąpił do programu - "WSPIERAJ SENIORA 2020" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

→ Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

→ Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i leki (koszt zakupów pokrywa senior).

→ Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Biorąc pod uwagę powyższe apelujemy do Seniorów, aby zgłaszali się na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie tel. 55 2448184.

Dostarczanie zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Plakat senior 2020