Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Lelkowo /Kierownika Urzędu Gminy/ z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia kwarantanny korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy w Lelkowie

  • w okresie od 25 listopada 2020r. do odwołania wszystkie pisma, wnioski i akta spraw administracyjnych kierowane do Urzędu Gminy w Lelkowie za pomocą operatora pocztowego oraz dostarczane do skrzynki podawczej  (usytuowane przy wejściu do Urzędu)  podlegają obowiązkowej 36  godzinnej kwarantannie w  wydzielonym i zabezpieczonym pomieszczeniu.

  • po zakończeniu kwarantanny korespondencja, o której wyżej mowa zostanie oznaczona pieczątką wpływu wraz z numerem dziennika podawczego oraz informacją o objęciu korespondencji kwarantanną wraz z datą jej zakończenia.

Załączniki: