Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Lelkowo /Kierownika Urzędu Gminy/ z dnia 23grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia kwarantanny korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy w Lelkowie

  • w okresie od 23 grudnia 2020r. do odwołania wszystkie pisma, wnioski i akta spraw administracyjnych kierowane do Urzędu Gminy w Lelkowie za pomocą operatora pocztowego oraz dostarczane do skrzynki podawczej  (usytuowane przy wejściu do Urzędu)  podlegają obowiązkowej 24  godzinnej kwarantannie w  wydzielonym i zabezpieczonym pomieszczeniu.
  • po zakończeniu kwarantanny korespondencja, o której wyżej mowa zostanie oznaczona pieczątką wpływu wraz z numerem dziennika podawczego oraz informacją o objęciu korespondencji kwarantanną wraz z datą jej zakończenia.

Metryka

Rejestr zmian