Apel Dyrektora Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie

dot. przestrzegania zasad korzystania z sieci kanalizacyjnej

Treść opublikowano w poniższym załączniku