Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

18 stycznia 2021 roku po raz pierwszy w naszym regionie obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach.

To hołd poświęcony pamięci ofiar tragedii spowodowanych przez oba totalitaryzmy, do jakich doszło w regionie, w szczególności w latach 1939-1956. To właśnie tego dnia będziemy czcić pamięć dziesiątek tysięcy niewinnych osób, w większości cywilnych i bezbronnych, jeńców wojennych, robotników przymusowym, obywateli Polski i innych państw, którzy w naszym regionie stali się ofiarami obu totalitaryzmów. To właśnie tutaj zostali trwale okaleczeni  – fizycznie i psychicznie, zamordowani, osadzeni w obozach i więzieniach, zmarli w wyniku tortur, katorżniczej pracy, głodu, chorób, a także nieludzkich warunków przetrzymywania i transportowania. Wszystkim tym ludziom jesteśmy winni pamięć, a także powinniśmy odkrywać i upowszechniać wiedzę o tamtych tragicznych wydarzeniach.

 slider 0569f12b671a8a58a3909eeff4beb7ea